• hdpeextruder600x600.png
  • ldpeextruder600x600.png

Výroba materiálů

S amotná výroba našich produktů začíná u extruderů, které pod tlakem a teplotou vyfukují hadici požadované šíře, síly a barvy. Tyto extrudery máme tři a to na materiály LDPE, HDPE a Bio-materiál.

HDPE materiál můžeme nabídnout v síle od 0,012 mm – 0,060 mm a v šíři od 100 mm do 700 mm. V případě potřeby širšího materiálu můžeme přidat až 240 mm ve skladech (2*120 mm)

LDPE materiál můžeme nabídnout v síle od 0,025 mm – 0,20 mm a v šíři od 150 mm do 1000 mm. V případě potřeby širšího materiálu můžeme přidat až 250 mm ve skladech (2*125 mm)

Bio-materiál  můžeme nabídnout v síle od 0,012 mm – 0,040 mm a v šíři od 120 mm do 650 mm. V případě potřeby širšího materiálu můžeme přidat až 200 mm ve skladech (2*100 mm).

 

Potisk

Materiál se dále potiskne flexotiskem. Naše tiskárna firmy Holweg má centrální válec, který umožňuje přesný soutisk barev. Můžeme nabídnout tisk až čtyř přímých barev a rastrů do 24 lpi. Barvy se určují podle vzorníku Pantone, který popisuje tisíce odstínů. Tisknou lze na LDPE, HDPE i Bio-materiál.

Tašky, sáčky, pytle nebo jiné obaly Vám můžeme potisknout flexotiskem nebo sítotiskem. Zde záleží na objednaném množství a požadované kvalitě.

Flexotisk tiskne na materiál pomocí štočků přes rastrové válce a centrální válec. Štoček každé barvy se nastaví (stiskne) s ostatními jednou a následně se natiskne celá zakázka. Je tak zabezpečen přesný soutisk barev na celé zakázce a díky rychlosti tisku i příznivější cena.

Sítotisk (šablonový tisk, průtisk) je tisková technika, která tiskne na hotové tašky protlačováním barvy přes prostupná místa šablony (síta).  Je to ruční nebo poloautomatická práce, kde nemusí být soutisk barev tak precizní. Tato technika však umožňuje potisk tašek v nižších množstvích než flexotisk. Už od nákladu 2000 ks Vám tašky můžeme potisknout za příjemné ceny.

Svařování

Materiál, po natištění nebo po jiném ošetření podle přání zákazníka, dále přechází do svařovacích strojů.  Díky různým typům těchto strojů a výrobních linek mohu nabídnout širokou škálu rozměrů a typů tašek, sáčků, pytlů či jiných obalů.

Tašky mohu vyrobit s páskovým uchem, podloženým nebo s jednoduchým průsekem a se zdvojeným průsekem. Sklady spodní nebo boční. Dále pak tašky typu „košilka“, která svou stavbou zabezpečuje vysokou nosnost i při slabších materiálech.

Tašky mohu vyrobit od šíře 180 mm až do šíře 760 mm. Výšku tašky pak do 600 mm. Tašky typu „košilka“ mohu nabídnout od šíře 220 mm do 570 mm. Výšku těchto tašek od 250 mm – 640 mm.

Pytle do šíře 800 mm a výšky 1400 mm

Sáčky od velikosti 80*100 mm

A další….